Disp. cont. AF area

Ko je možnost [Focus Area] nastavljena na [Wide] ali [Zone] v načinu [Continuous AF], se lahko odločite, ali boste prikazali območje ostrenja.

  1. MENU (Camera Settings1) → [Disp. cont. AF area] → želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

On:
Prikaže območje ostrenja, ki je izostreno.
Off:
Ne prikaže območja ostrenja, ki je izostreno.

Opomba

  • Ko je možnost [Focus Area] nastavljena na eno od spodnjih možnosti, se okvir za ostrenje v tem območju, ki je izostreno, obarva zeleno:
    • [Center]
    • [Flexible Spot]
    • [Expand Flexible Spot]