Polnjenje paketa baterij, ko je vstavljen v fotoaparat

 1. Izklopite fotoaparat.
 2. Fotoaparat, v katerega je vstavljen paket baterij, priklopite na omrežni napajalnik (priložen) s kablom USB, napajalnik pa priklopite v električno vtičnico.

  Lučka za polnjenje na fotoaparatu (oranžna)
  Sveti: polnjenje
  Izklopljena: polnjenje končano
  Utripa: napaka pri polnjenju ali začasna zaustavitev polnjenja, ker je fotoaparat izven ustreznega temperaturnega razpona

  • Čas polnjenja (povsem napolnjena baterija): čas polnjenja znaša približno 285 minut.
  • Zgoraj navedeni čas polnjenja velja ob polnjenju povsem izpraznjenega paketa baterij pri temperaturi 25 °C). V nekaterih okoliščinah ali pod posebnimi pogoji uporabe lahko polnjenje traja dlje.
  • Ko je polnjenje končano, se lučka za polnjenje izklopi.
  • Če lučka za polnjenje zasveti in se nato takoj izklopi, je paket baterij povsem napolnjen.

Opomba

 • Če lučka za polnjenje utripa, ko paket baterij ni povsem napolnjen, odstranite paket baterij ali odklopite kabel USB s fotoaparata in ga nato znova vstavite, da se začne znova polniti.
 • Če je omrežni napajalnik priklopljen v (stensko) električno vtičnico in lučka za polnjenje na fotoaparatu utripa, je postopek polnjenja začasno ustavljen, ker je temperatura zunaj priporočenega razpona. Ko je temperatura znova znotraj ustreznega temperaturnega razpona, se postopek polnjenja nadaljuje. Priporočamo, da paket baterij polnite v prostoru s temperaturo od 10 do 30 °C.
 • Ko uporabljate omrežni napajalnik/polnilnik baterij, ga priključite v bližnjo električno vtičnico. Če pride do okvare, nemudoma izključite vtič iz električne vtičnice, da prekinete električno napajanje.
  Če uporabljate izdelek z lučko za polnjenje, upoštevajte, da izdelek še ni izključen iz napajanja, ko se lučka izklopi.
 • Če fotoaparat vklopite, se bo napajal iz električne vtičnice in bo na voljo za uporabo. Vendar se med tem paket baterij ne bo polnil.
 • Ob uporabi povsem novega paketa baterij ali paketa baterij, ki ni bil v uporabi dalj časa, lahko med polnjenjem baterije lučka za polnjenje hitro utripa. V tem primeru odstranite paket baterij iz fotoaparata ali iz njega odklopite kabel USB in nato paket znova vstavite za ponovno polnjenje.
 • Paketa baterij, ki ga ne uporabljate, ne polnite neprekinjeno ali večkrat, če je že povsem ali skoraj napolnjen. Tako se lahko poslabša zmogljivost baterij.
 • Po dokončanem postopku polnjenja odklopite omrežni napajalnik iz (stenske) električne vtičnice.
 • Uporabljajte samo originalne pakete baterij, kable USB (priložene) in omrežne napajalnike (priložene) družbe Sony.