Gamma Disp. Assist

Za filme z vrednostjo gama S-Log se domneva, da so zaradi uporabe širokega dinamičnega razpona obdelani po zajetju slike. Filmi z vrednostjo gama HLG naj bi bili prikazani na zaslonih, združljivih z visokim dinamičnim razponom (HDR). Zato so med zajemanjem slike prikazani z nizko ravnjo kontrasta in jih je lahko težje nadzorovati. Vendar lahko uporabite funkcijo [Gamma Disp. Assist] za reprodukcijo kontrasta, enakovrednega tistemu pri običajni gammi. Dodatno lahko funkcijo [Gamma Disp. Assist] uporabite tudi pri predvajanju filmov na zaslonu ali v iskalu fotoaparata.

  1. MENU (Setup) → [Gamma Disp. Assist].
  2. Izberite želeno nastavitev z zgornjim/spodnjim delom izbirnega kolesca.

Podrobnosti elementov menija

Off:
Ne velja [Gamma Disp. Assist].
Auto:
prikazani so filmi z učinkom [S-Log2→709(800%)], ko je vrednost gama v možnosti [Picture Profile] nastavljena na [S-Log2], in z učinkom [S-Log3→709(800%)], ko je vrednost gama nastavljena na [S-Log3]. prikazani so filmi z učinkom [HLG(BT.2020)], ko je vrednost gama v možnosti [Picture Profile] nastavljena na [HLG], [HLG1], [HLG2] ali [HLG3] in ko je možnost [Color Mode] nastavljena na [BT.2020].
prikazani so filmi z učinkom [HLG(709)], ko je vrednost gama v možnosti [Picture Profile] nastavljena na [HLG], [HLG1], [HLG2] ali [HLG3] in ko je možnost [Color Mode] nastavljena na [709].
S-Log2→709(800%):
prikazani so filmi z vrednostjo gama S-Log2, ki reproducirajo kontrast, ki ustreza ITU709(800%).
S-Log3→709(800%):
prikazani so filmi z vrednostjo gama S-Log3, ki reproducirajo kontrast, ki ustreza ITU709(800%).
HLG(BT.2020):
prikazani so filmi po prilagoditvi kakovosti slike zaslona ali iskala na kakovost, ki je skoraj enaka, kot kadar so filmi prikazani na zaslonu, združljivem z učinkom [HLG(BT.2020)].
HLG(709):
prikazani so filmi po prilagoditvi kakovosti slike zaslona ali iskala na kakovost, ki je skoraj enaka, kot kadar so filmi prikazani na zaslonu, združljivem z učinkom [HLG(709)].

Opomba

  • Videoposnetki z gammo [HLG], [HLG1], [HLG2] ali [HLG3] so prikazani z učinkom [HLG(BT.2020)] ali učinkom [HLG(709)], kar je odvisno od vrednosti gamma in barvnega načina videoposnetka. V drugih primerih so filmi prikazani v skladu z nastavitvijo vrednosti gama in nastavitvijo barvnega načina v možnosti [Picture Profile].
  • Funkcija [Gamma Disp. Assist] ni omogočena za filme, ki so prikazani na televizorju ali zaslonu, povezanim s fotoaparatom.