Metering Mode

Izbere način merjenja, s katerim določite, kateri del zaslona se uporabi za določanje osvetlitve.

  1. MENU(Camera Settings1) → [Metering Mode] → želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

Multi:
Po razdelitvi celotnega območja v več območij izmeri svetlobo vsakega območja in določi ustrezno osvetlitev celotnega zaslona (večvzorčno merjenje).
Center:
Izmeri povprečno svetlost celotnega zaslona, pri čemer je poudarek na osrednjem območju zaslona (središčno uteženo merjenje).
Spot:
Izmeri le znotraj kroga merjenja. Ta način je primeren za merjenje svetlobe na določenem delu celotnega zaslona. Velikost kroga merjenja je mogoče izbirati med [Spot: Standard] in [Spot: Large]. Položaj kroga merjenja je odvisen od nastavitve za možnost [Spot Metering Point].
Entire Screen Avg.:
Izmeri povprečno svetlost celotnega zaslona. Osvetlitev bo stabilna tudi, če se kompozicija ali položaj objekta spremenita.
Highlight:
Izmeri svetlost med poudarjanjem označenega dela na zaslonu. Ta način je primeren za fotografiranje objekta, ko se želite izogniti prekomerni osvetljenosti.

Namig

  • Ko je izbrana možnost [Spot] in je območje ostrenja [Focus Area] nastavljeno na [Flexible Spot], [Expand Flexible Spot], [Tracking: Flexible Spot] ali [Tracking: Expand Flexible Spot], medtem ko je možnost [Spot Metering Point] nastavljena na [Focus Point Link], lahko točko za točkovno merjenje uskladite z območjem ostrenja.
  • Ko je izbrana možnost [Multi] in je možnost [Face Priority in Multi Metering] nastavljena na [On], fotoaparat svetlost meri glede na zaznane obraze.
  • Ko je možnost [Metering Mode] nastavljena na [Highlight] in je funkcija [D-Range Optimizer] ali [Auto HDR] aktivirana, bosta svetlost in kontrast samodejno popravljena, in sicer z ločevanjem slike na majhna območja in analiziranjem kontrasta svetlobe in sence. Nastavitve izvedite glede na okoliščine fotografiranja.

Opomba

  • Možnost [Metering Mode] je v spodnjih načinih fotografiranja zaklenjena na [Multi]:
    • [Intelligent Auto]
    • Druge funkcije zooma, ki ni optični zoom
  • V načinu [Highlight] bo objekt morda temen, če na zaslonu obstaja svetlejši del.