Setting Reset

S to možnostjo izdelek ponastavite na privzete nastavitve. Tudi če vklopite možnost [Setting Reset], se posnete slike ne izbrišejo.

  1. MENU(Setup) → [Setting Reset] → želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

Camera Settings Reset:
Glavne nastavitve snemanja ponastavi na privzete vrednosti.
Initialize:
Vse nastavitve ponastavi na privzete vrednosti.

Opomba

  • Pazite, da med ponastavitvijo ne odstranite paketa baterij.
  • Vrednost, ki ste jo nastavili s funkcijo [AF Micro Adj.], se ne bo ponastavila, tudi če uporabite funkcijo [Camera Settings Reset] ali [Initialize].
  • Nastavitve možnosti [Picture Profile] ne bodo ponastavljene, tudi ko izvedete možnost [Camera Settings Reset] ali [Initialize].