Bracket Settings

S to funkcijo lahko nastavite fotografiranje s samosprožilcem v načinu zaporednega fotografiranja ter vrstni red fotografiranja za spreminjanje osvetlitve in nastavitve beline.

  1. Izberite možnost / (Drive Mode) na izbirnem kolescu → izberite način fotografiranja s stopnjevanjem.
    • Način fotografiranja lahko nastavite tudi tako, da izberete MENU → (Camera Settings1) → [Drive Mode].
  2. MENU(Camera Settings1) → [Bracket Settings] → želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

Selftimer during Bracket:
S to možnostjo nastavite samosprožilec pri zaporednem fotografiranju. Nastavite lahko tudi število sekund, po preteku katerih se pri uporabi samosprožilca sprosti zaklop.
(OFF/2 Sec/5 Sec/10 Sec)
Bracket order:
S to možnostjo nastavite vrstni red zaporednega fotografiranja s spreminjanjem osvetlitve in nastavitve beline.
(0→-→+/-→0→+)