Opombe glede polnjenja paketa baterij

  • Priloženi omrežni napajalnik je namenjen za ta izdelek. Ne priključite ga na druge elektronske naprave. V nasprotnem primeru lahko povzročite okvaro.
  • Uporabljajte originalni Sonyjev omrežni napajalnik.
  • Če lučka za polnjenje na izdelku med polnjenjem utripa, odstranite paket baterij, ki se polni, nato pa isti paket ustrezno vstavite nazaj v izdelek. Če lučka za polnjenje znova utripa, je baterija morda okvarjena ali pa vstavljeni paket baterij ni ustrezne vrste. Preverite, ali je paket baterij ustrezne vrste.
    Če je paket baterij ustrezne vrste, ga odstranite, zamenjajte z novim ali drugim paketom ter preverite, ali se na novo vstavljena baterija pravilno polni. Če se na novo vstavljena baterija pravilno polni, je bila prejšnja morda okvarjena.
  • Če lučka za polnjenje utripa, tudi ko je omrežni napajalnik priklopljen na izdelek in v (stensko) električno vtičnico, to pomeni, da je postopek polnjenja začasno zaustavljen in v pripravljenosti. Polnjenje se zaustavi in samodejno preide v stanje pripravljenosti, ko je temperatura zunaj obsega priporočene delovne temperature. Ko se temperatura vrne v ustrezni obseg, se polnjenje nadaljuje in lučka za polnjenje znova zasveti. Priporočamo, da paket baterij polnite pri temperaturi od 10–30 °C.