In-Camera Guide

[In-Camera Guide] prikazuje opise elementov MENU, elementov Fn (funkcija) in nastavitev.

  1. Izberite element MENU ali Fn, za katerega si želite ogledati opis, in nato pritisnite gumb (Delete) (A).

    Ilustracija s prikazom položaja gumba za brisanje

    Prikazani bodo opisi elementa.