Nastavitev jezika, datuma in časa

Zaslon z nastavitvami za jezik, datum in čas se samodejno prikaže, ko prvič vklopite ta izdelek, inicializirate ta izdelek ali ko se je notranja pomožna akumulatorska baterija izpraznila.

 1. Vklopite kamero.
  Najprej se prikaže zaslon za nastavitev jezika, nato pa zaslon za nastavitev datuma in časa.
 2. Izberite jezik, nato pa pritisnite središče izbirnega kolesca.
 3. Preverite, da je na zaslonu izbrana možnost [Enter], in nato pritisnite središče kolesca.
 4. Izberite želeno zemljepisno lokacijo in nato pritisnite središče kolesca.
 5. S pritiskanjem zgornjega/spodnjega dela ali vrtenjem izbirnega kolesca izberite element nastavitve in nato pritisnite središče kolesca.
 6. S pritiskanjem zgornjega/spodnjega/levega/desnega dela kolesca nastavite [Daylight Savings], [Date/Time] in [Date Format] in nato pritisnite središče kolesca.
  • Pri nastavljanju možnosti [Date/Time] je polnoč navedena kot 12:00 AM, poldne pa kot 12:00 PM.
  • Pri nastavljanju možnosti [Date/Time] vrednosti spreminjate s pritiskanjem zgornjega/spodnjega dela kolesca.
 7. S ponavljanjem 5. in 6. koraka nastavite še ostale možnosti, nato izberite [Enter] ter pritisnite središče kolesca.

O posodabljanju datuma in časa

Ta fotoaparat ima notranjo akumulatorsko baterijo, ki hrani podatke o datumu in času ter drugih nastavitvah neodvisno od tega, ali je fotoaparat vklopljen in paket baterij napolnjen ali izpraznjen.

Za polnjenje notranje pomožne akumulatorske baterije vstavite napolnjen paket baterij v fotoaparat in pustite izdelek 24 ur ali več izklopljen.

Če se ura ponastavi vsakič, ko se paket baterij napolni, je notranja pomožna akumulatorska baterija morda izrabljena. Posvetuje se s servisom.

Namig

 • Če želite znova nastaviti datum in čas ali zemljepisno lokacijo potem, ko je nastavljanje datuma in časa že zaključeno, izberite MENU → (Setup) → [Date/Time Setup] ali [Area Setting].

Opomba

 • Če postopek nastavitve datuma in časa ni izveden do konca, se zaslon za nastavitev datuma in časa prikaže ob vsakokratnem vklopu fotoaparata.