Red Eye Reduction

Če uporabljate bliskavico, ta pred fotografiranjem vsaj dvakrat zasveti, da odpravi učinek rdečih oči.

  1. MENU(Camera Settings1) → [Red Eye Reduction] → želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

On:
Bliskavica vedno zasveti, da odpravi učinek rdečih oči.
Off:
Izključi funkcijo odpravljanja učinka rdečih oči.

Opomba

  • Funkcija odpravljanja učinka rdečih oči morda ne bo dosegla želenih učinkov, odvisno od posameznih razlik in pogojev (npr. razdalja do objekta) ter tega, ali objekt gleda v predhodno vklopljeno bliskavico.