IPTC Information

Med fotografiranjem lahko zapisujete podatke IPTC*. Ustvarite in urejajte podatke IPTC z možnostjo IPTC Metadata Preset (https://www.sony.net/iptc/help/) in vnaprej zapišite podatke na pomnilniško kartico.

*Podatke IPTC sestavljajo lastnosti metapodatkov digitalne slike, ki jih je standardiziral Mednarodni svet za tiskovne telekomunikacije.

  1. MENU(Setup) → [IPTC Information] → želeni element nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

Write IPTC Info:
Nastavi možnost zapisovanja podatkov IPTC na fotografije. ([On]/[Off]).
  • Če izberete možnost [On], bo na zaslonu za snemanje prikazana ikona (IPTC).
Register IPTC Info :
Registrira podatke IPTC iz pomnilniške kartice v fotoaparat.

Namig

  • Ko predvajate slike, ki imajo podatke IPTC, se na zaslonu prikaže ikona (IPTC).
  • Podrobnosti o uporabi IPTC Metadata Preset si lahko ogledate na naslednji strani s podporo.
    https://www.sony.net/iptc/help/

Opomba

  • Ko registrirate podatke IPTC, ti prepišejo podatke, ki so bili prej registrirani v fotoaparatu.
  • Podatkov IPTC v fotoaparatu ni mogoče urediti ali preveriti.
  • Če želite izbrisati podatke IPTC, ki so registrirani v fotoaparatu, ponastavite fotoaparat na začetne nastavitve.
  • Preden posodite ali predate fotoaparat drugemu uporabniku, ga ponastavite, da izbrišete podatke IPTC.