WB bracket

Omogoča zajem skupno treh slik, vsake z drugačnimi barvnimi toni glede na izbrane vrednosti za nastavitev beline, temperature barv in barvnega filtra.

  1. Izberite možnost / (Drive Mode) na izbirnem kolescu → [WB bracket].
    • Način fotografiranja lahko nastavite tudi tako, da izberete MENU (Camera Settings1) → [Drive Mode].
  2. Izberite želeni način z desnim/levim delom izbirnega kolesca.
  3. Nastavite ostrenje in posnemite sliko.

Podrobnosti elementov menija

White Balance Bracket: Lo:
posname serijo treh slik z majhnimi spremembami v nastavitvi beline (v razponu 10 MK-1*).
White Balance Bracket: Hi:
posname serijo treh slik z velikimi spremembami v nastavitvi beline (v razponu 20 MK-1*).

* MK-1 je enota, ki označuje zmožnost filtrov za pretvorbo barvne temperature in predstavlja enako vrednost kot enota »mired«.

Opomba

  • Zadnji posnetek je prikazan v samodejnem pregledu.