Dial/Wheel Ev Comp

Osvetlitev lahko izravnate z upravljalnim izbirnikom ali izbirnim kolescem. Osvetlitev lahko prilagodite v razponu od -5,0 EV do +5,0 EV.

  1. Gumb za izravnavo osvetlitve premaknite v položaj »0«.
  2. MENU (Camera Settings2) → [Dial/Wheel Ev Comp] → želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

Off:
Funkcije izravnave osvetlitve ne dodeli izbirniku ali upravljalnemu kolescu.
Wheel:
Funkcijo izravnave osvetlitve dodeli upravljalnemu kolescu.
Dial:
Funkcijo izravnave osvetlitve dodeli upravljalnemu izbirniku.

Opomba

  • Če funkcijo izravnave osvetlitve dodelite upravljalnemu izbirniku, se lahko prvotno dodeljena funkcija upravlja z upravljalnim kolescem in obratno.
  • Nastavitve gumba za izravnavo osvetlitve bodo imele prednost pred [Exposure Comp.] v meniju MENU ali nastavitvami osvetlitve z upravljalnim izbirnikom ali izbirnim kolescem.
  • Kadar je način zajemanja nastavljen na [Manual Exposure] in ISO nastavljen na [ISO AUTO], je funkcija [Dial/Wheel Ev Comp] onemogočena.