Audio Level Display

S to funkcijo nastavite, ali želite na zaslonu prikazati raven zvoka.

  1. MENU(Camera Settings2) → [Audio Level Display] → želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

On:
Prikaže raven zvoka.
Off:
Ne prikaže ravni zvoka.

Opomba

  • Raven zvoka ni prikazana v naslednjih primerih:
    • Ko je možnost [Audio Recording] nastavljena na [Off].
    • Ko je možnost DISP (nastavitev zaslona) nastavljena na [No Disp. Info.].
    • Med snemanjem počasnih/hitrih posnetkov
  • Raven zvoka je prav tako prikazana med pripravljenostjo na snemanje v načinu snemanja filmov.