USB Connection

Izbere način povezave USB, ko je ta izdelek povezan z računalnikom itd.

Predhodno izberite MENU (Network) → [Ctrl w/ Smartphone][Ctrl w/ Smartphone][Off].
Ko nastavite možnost MENU (Network) → [PC Remote Function][PC Remote Cnct Method] na [USB], nastavite možnost [PC Remote] v meniju [PC Remote Function] na [Off].

  1. MENU(Setup) → [USB Connection] → želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

Auto:
Samodejna vzpostavitev povezave za količinsko shranjevanje ali MTP glede na računalnik ali druge naprave USB, ki se priključijo.
Mass Storage:
Vzpostavi povezavo za množično shranjevanje med tem izdelkom in računalnikom ali drugo napravo USB.
MTP:
Vzpostavi povezavo MTP med tem izdelkom in računalnikom ali drugo napravo USB.

Opomba

  • Kadar je možnost [USB Connection] nastavljena na [Auto], lahko vzpostavitev povezave med tem izdelkom in računalnikom traja nekaj časa.