Določanje slik za tiskanje (Specify Printing)

Na pomnilniški kartici lahko vnaprej določite, katere slike želite pozneje natisniti. Ikona (naročilo tiskanja) se pojavi na izbranih slikah. Kratica DPOF pomeni »Digital Print Order Format« (digitalni format naročila tiskanja).
Nastavitev DPOF bo po tiskanju slike shranjena. Priporočeno je, da po tiskanju prekličete to nastavitev.

  1. MENU(Playback) → [Specify Printing] → želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

Multiple Img.:

Omogoča izbiro slik za tiskanje.

(1) Izberite sliko in pritisnite središče izbirnega kolesca. V potrditvenem polju se prikaže oznaka (kljukica). Če želite preklicati izbiro, znova pritisnite središče in odstranite kljukico.

(2) Če želite natisniti druge slike, ponovite korak (1). Če želite izbrati vse slike z določenim datumom ali iz določene mape, izberite potrditveno polje za datum ali mapo.

(3) MENU[OK].

Cancel All:
Počisti vse oznake DPOF.
Print Setting:
S to funkcijo nastavite, ali želite na slike, registrirane z oznakami DPOF, natisniti datum.
  • Položaj ali velikost datuma (znotraj ali izven slike) se lahko razlikuje glede na tiskalnik.

Opomba

  • Oznake DPOF ni mogoče dodati tem datotekam:
    • slike RAW
  • Števila kopij ni mogoče določiti.
  • Nekateri tiskalniki ne podpirajo funkcije tiskanja datuma.