Nastavitev načina za preklapljanje med fotografijami (Image Jump Setting)

S to funkcijo nastavite, s katerim gumbom in metodo preklapljate med slikami med predvajanjem. Ta funkcija je uporabna, ko želite najti eno od mnogih posnetih fotografij. Ta funkcija vam tudi pomaga hitro najti zaščitene fotografije ali fotografije, nastavljene z določeno oceno.

  1. MENU(Playback) → [Image Jump Setting] → želeni element.

Podrobnosti elementov menija

Select Dial/Wheel:
Izbere gumb ali kolesce, ki se uporablja za preklapljanje med slikami.
Image Jump Method:
Nastavi način predvajanja z načinom Image Jump.

Opomba

  • Skupina šteje kot ena slika, ko je možnost [Image Jump Method] nastavljena na [One by one], [By 10 images] ali [By 100 images].
  • Ko je možnost [Image Jump Method] nastavljena na parameter, ki ni [One by one], [By 10 images] ali [By 100 images], bo funkcija Image Jump na voljo, samo če je možnost [View Mode] nastavljena na [Date View]. Če način [View Mode] ni nastavljen na [Date View], bo fotoaparat vedno predvajal vsako sliko brez preskakovanja, če uporabljate izbirni gumb, ki ste ga izbrali z možnostjo [Select Dial/Wheel].
  • Ko uporabljate funkcijo Image Jump in je način [Image Jump Method] nastavljen na parameter, ki ni [One by one], [By 10 images] ali [By 100 images], bodo filmske datoteke vedno preskočene.