Face Registration (Delete)

S to funkcijo lahko izbrišete registrirani obraz.

  1. MENU (Camera Settings1) → [Face Registration][Delete].
    Če izberete možnost [Delete All], lahko izbrišete vse registrirane obraze.

Opomba

  • Tudi če uporabite funkcijo [Delete], bodo podatki o registriranemu obrazu ostali v izdelku. Če želite podatke o registriranih obrazih izbrisati iz izdelka, izberite [Delete All].