Audio Out Timing

S to funkcijo lahko pri nadziranju zvoka nastavite odpravljanje odmeva in preprečite neželene neskladnosti videa in zvoka med predvajanjem signala HDMI.

  1. MENU(Camera Settings2) → [Audio Out Timing] → želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

Live:
Predvajanje zvoka ni zakasnjeno. Izberite to nastavitev, če imate pri nadziranju zvoka težave z zvočni odmiki.
Lip Sync:
Predvajanje zvoka in videa je sinhronizirano. Izberite to nastavitev, če želite preprečiti neželene neskladnosti videa in zvoka.

Opomba

  • Pri uporabi zunanjega mikrofona lahko pride do rahle zakasnitve. Za podrobnosti glejte navodila za uporabo, ki so priložena mikrofonu.