Finder Frame Rate (fotografija)

Prikazuje bolj gladko premikanje subjekta, če nastavite hitrost sličic iskala med fotografiranjem. Ta funkcija je uporabna, ko zajemate hitro premikajoče se subjekte.

 1. MENU (Camera Settings2) →[Finder Frame Rate] → želena nastavitev.
  • To funkcijo lahko dodelite tipki po lastni izbiri z možnostjo [Custom Key].

Podrobnosti elementov menija

Standard:
Prikaže subjekt pri običajni hitrosti sličic v iskalu.
High:
Prikaže bolj tekoče premikanje subjekta v iskalu.

Opomba

 • Ko je možnost [Finder Frame Rate] nastavljena na [High], se ločljivost iskala zniža.
 • Tudi ko je možnost [Finder Frame Rate] nastavljena na [High], se lahko nastavitev samodejno preklopi na [Standard], odvisno od temperature v okolici in pogojev zajemanja.
 • Možnost [Finder Frame Rate] je zaklenjena na [Standard] v naslednjih situacijah:
  • Med predvajanjem
  • Med povezavo HDMI
  • Ko je temperatura v ohišju fotoaparata visoka