Wi-Fi Settings: Display Wi-Fi Info.

Prikaže informacije Wi-Fi za fotoaparat, kot sta naslov MAC, naslov IP itd.

 1. MENU (Network) → [Wi-Fi Settings] [Display Wi-Fi Info.].

Namig

 • Podatki – razen naslova MAC – so prikazani pod naslednjimi pogoji.
  • Funkcija [FTP Function] pod možnostjo [FTP Transfer Func.] je nastavljena na [On] in vzpostavljena je povezava Wi-Fi.
  • Funkcija [PC Remote] je nastavljena na [On], pri čemer je možnost [PC Remote Cnct Method] nastavljena na [Wi-Fi Access Point] pod možnostjo [PC Remote Function] in vzpostavljena je povezava Wi-Fi.

Prikaz kode QR za naslov MAC

 • Naslov MAC tega fotoaparata lahko uvozite v pametni telefon. Uporabite eno od naslednjih možnosti za prikaz kode QR na zaslonu ter preberite kodo QR z dodatkom Transfer & Tagging v aplikaciji v pametnem telefonu.
  • Ko je fotoaparat izklopljen, ga vklopite tako, da hkrati držite pritisnjen gumb (Predvajanje).
  • Pritisnite gumb (Brisanje) na zaslonu [Display Wi-Fi Info.].

  Podrobnosti o branju kode QR z uporabo dodatka Transfer & Tagging lahko najdete na naslednji strani za podporo.

  https://support.d-imaging.sony.co.jp/app/transfer/l/macaddress/index.php

  Dodatek Transfer & Tagging je na voljo samo v nekaterih državah in regijah.