Self-timer(Cont)

Posname določeno število slik s samosprožilcem po določenem številu sekund od trenutka pritiska sprožila. Tako lahko med več posnetki izberete najboljšega.

  1. Pritisnite / (Drive Mode) na izbirnem kolescu → [Self-timer(Cont)].
    • Način fotografiranja lahko nastavite tudi tako, da izberete MENU (Camera Settings1) → [Drive Mode].
  2. Izberite želeni način z desnim/levim delom izbirnega kolesca.
  3. Nastavite ostrenje in posnemite sliko.

    Lučka samosprožilca bo utripala, zaslišati bo zvok in slike bodo zajete po tem, ko bo preteklo nastavljeno število sekund. Nastavljeno število slik bo zajeto brez prekinitve.

Podrobnosti elementov menija

Na primer: tri fotografije bodo zajete po pritisku sprožila in po preteku 10 sekund, ko je izbrana možnost [Self-timer(Cont.): 10 Sec. 3 Img.].

Samosprožilec (Cont.): 10 sek. 3 Img.
Samosprožilec (Cont.): 10 sek. 5 Img.
Samosprožilec (Cont.): 5 sek. 3 Img.
Samosprožilec (Cont.): 5 sek. 5 Img.
Samosprožilec (Cont.): 2 sek. 3 Img.
Samosprožilec (Cont.): 2 sek. 5 Img.

Namig

  • Če želite zaustaviti odštevanje samosprožilca, znova pritisnite sprožilo ali pritisnite / (Drive Mode) na izbirnem kolescu.
  • Pritisnite / (Drive Mode) na izbirnem kolescu in izberite (Single Shooting), da prekličete samosprožilec.