External Flash Set.

Nastavitve bliskavice (naprodaj posebej), nameščene na fotoaparat, lahko konfigurirate prek zaslona in izbirnega kolesca.

Pred uporabo te funkcije posodobite programsko opremo bliskavice na najnovejšo različico.

Za podrobnosti o funkcijah bliskavice si oglejte priročnik za uporabo bliskavice.

 1. Namestite bliskavico (naprodaj posebej) na večvmesniški nastavek fotoaparata ter nato vklopite fotoaparat in bliskavico.
 2. MENU → (Camera Settings1) → [External Flash Set.] → želeni nastavitveni element.
 3. Konfigurirajte nastavitev z uporabo izbirnega kolesca fotoaparata.

Podrobnosti elementov menija

Ext. Flash Firing Set.:
Omogoča vam konfiguracijo nastavitev v povezavi s proženjem bliskavice, kot sta način bliskavice, raven bliskavice itd.
Ext. Flash Cust. Set.:
Omogoča vam konfiguracijo drugih nastavitev bliskavice, brezžičnih nastavitev in nastavitev enote bliskavice.

Namig

 • Če funkcijo [Ext. Flash Firing Set.] predhodno dodelite tipki tako, da izberete MENU → (Camera Settings2) → [Custom Key], lahko prikličete zaslon [Ext. Flash Firing Set.] z enostavnim pritiskom te tipke.
 • Nastavitve lahko prilagodite prek bliskavice, tudi če uporabljate možnost [External Flash Set.].
 • Konfigurirate lahko tudi nastavitve za brezžični radijski upravljalnik (naprodaj posebej), nameščen na fotoaparat.

Opomba

 • Funkcijo [External Flash Set.] lahko uporabljate samo za konfiguracijo nastavitev bliskavice (naprodaj posebej) ali brezžičnega radijskega upravljalnika (naprodaj posebej) proizvajalca Sony, če sta nameščena na večvmesniški nastavek fotoaparata.
 • Funkcijo [External Flash Set.] lahko uporabljate samo, ko je bliskavica nameščena neposredno na fotoaparat. Te funkcije ne morete uporabljati, kadar fotografirate z oddaljeno bliskavico, ki je s fotoaparatom povezana prek kabla.
 • Samo nekatere funkcije nameščene bliskavice je mogoče konfigurirati z uporabo funkcije [External Flash Set.]. Prek funkcije [External Flash Set.] ne morete izvesti združevanja z drugimi bliskavicami, ponastavitve bliskavice, inicializacije bliskavice itd.
 • Funkcija [External Flash Set.] ni na voljo v naslednjih primerih:
  • Če bliskavica ni nameščena na fotoaparat
  • Če je nameščena bliskavica, ki ne podpira funkcije [External Flash Set.]
  • Ko je kolesce za izbiro načina nastavljeno na (Movie) ali (S&Q Motion) ali med snemanjem videoposnetka

  Dodatno, funkcija [External Flash Set.] lahko ni na voljo glede na stanje bliskavice.

 • Za podrobnosti o bliskavicah in brezžičnih radijskih upravljalnikih glejte naslednjo stran za podporo.
  https://www.sony.net/dics/7c/