Dodeljevanje pogosto uporabljanih funkcij gumbom (Custom Key)

Funkcijo tipke po meri lahko uporabite za dodeljevanje najpogosteje uporabljanih funkcij tipkam, ki so enostavne za uporabo. S tem lahko preskočite postopek izbiranja elementov iz možnosti MENU in tako funkcije prikličete hitreje. Tipkam, ki so enostavne za uporabo, lahko dodelite tudi možnost [Not set] ter tako preprečite nenamerno delovanje.


Prav tako lahko posebej dodelite funkcije tipkam po meri za način fotografiranja (Custom Key), način snemanja filmov (Custom Key) in način predvajanja (Custom Key).

 • Funkcije, ki so na voljo za dodeljevanje, se razlikujejo od tipke do tipke.


Funkcije lahko dodelite tem tipkam.

Ilustracija s prikazom tipk, katerim lahko dodelite želene funkcije

 1. MOVIE Button
 2. AF-ON Button
 3. Gumb Fn/
 4. Sredinski gumb/levi gumb/desni gumb/gumb navzdol
 5. Gumb C


Podrobnosti o nastavljanju prilagodljivih gumbov so na voljo na naslednji povezavi:

https://support.d-imaging.sony.co.jp/support/tutorial/ilc/ilce-7c/l/custom.php

Namig

 • Funkcije lahko hitreje prikličete z menijem Function, kjer konfigurirate vsako nastavitev neposredno z gumbom Fn, skupaj s tipkami po meri. Glejte sorodne funkcije v razdelku »Sorodne teme« na dnu te strani.

Sledi opis postopka za dodeljevanje funkcije [Eye AF] gumbu C.

 1. MENU (Camera Settings2) → [Custom Key].
  • Če želite nastaviti funkcijo, ki jo želite priklicati med snemanjem filmov, izberite [Custom Key]. Če želite nastaviti funkcijo, ki jo želite priklicati med predvajanjem slik, izberite [Custom Key].
 2. S pritiskom levega/desnega dela izbirnega kolesca se pomaknite na zaslon [Rear]. Nato izberite gumb [C Button] in pritisnite središče izbirnega kolesca.
 3. Pritiskajte levi/desni del izbirnega kolesca, dokler se ne prikaže [Eye AF]. Izberite [Eye AF] in nato pritisnite središče.
  • Če gumb C pritisnete v načinu fotografiranja in fotoaparat zazna oči, se bo aktivirala funkcija [Eye AF], fotoaparat pa se bo osredotočil na oči. Fotografije zajemajte ter istočasno držite pritisnjen gumb C.

Namig

 • Funkcije fotografiranja lahko dodelite tudi gumbu za zaklep ostrenja na objektivu. Toda nekateri objektivi nimajo gumba za zaklep ostrenja.