Func. of Touch Operation: Touch Focus

Funkcija [Touch Focus] vam omogoča izbiro položaja, ki ga želite izostriti z upravljanjem na dotik. Ta funkcija je na voljo, ko je območje ostrenja [Focus Area] nastavljeno na parameter, ki ni [Flexible Spot], [Expand Flexible Spot], [Tracking: Flexible Spot] ali [Tracking: Expand Flexible Spot]. Predhodno izberite MENU(Setup) → [Touch Operation][On].

  1. MENU(Camera Settings2) → [Func. of Touch Operation][Touch Focus].

Izbira položaja izostritve slike pri fotografiranju

Z upravljanjem na dotik lahko izberete položaj, ki ga želite izostriti. Najprej se dotaknite zaslona in izberite položaj, nato pa za izostritev do polovice pritisnite sprožilo.

  1. Dotaknite se zaslona.
    • Ko fotografirate z zaslonom, se dotaknite položaja, ki ga želite izostriti.
    • Pri fotografiranju z iskalom lahko premaknete položaj izostritve tako, da se dotaknete zaslona in povlečete po njem, medtem ko gledate skozi iskalo.

    • Za preklic ostrenja pri upravljanju na dotik se dotaknite ikone (Focus Cancel) ali pritisnite na sredino izbirnega kolesca, če fotografirate z zaslonom, oziroma pritisnite na sredino izbirnega kolesca, če fotografirate z iskalom.
  2. Pritisnite sprožilo do polovice, da izostrite motiv.
    • Ko želite posneti fotografijo, pritisnite sprožilo do konca.

Določanje točke ostrenja pri snemanju filmov (točkovno ostrenje)

Fotoaparat izostri sliko motiva, ki se ga dotaknete. Točkovno ostrenje ni na voljo pri fotografiranju z iskalom.

  1. Motiva, ki ga želite izostriti, se dotaknite pred ali med snemanjem.
    • Ob dotiku motiva se način ostrenja začasno preklopi na ročno ostrenje, pri čemer je ostrino mogoče dodatno uravnati z obročem za ostrenje.
    • Za izklop točkovnega ostrenja se dotaknite ikone (Focus Cancel) ali pritisnite na sredino izbirnega kolesca.

Namig

  • Poleg ostrenja na dotik so na voljo tudi naslednje operacije na dotik.
    • Ko je območje ostrenja [Focus Area] nastavljeno na [Flexible Spot], [Expand Flexible Spot], [Tracking: Flexible Spot] ali [Tracking: Expand Flexible Spot], lahko okvir za ostrenje premikate z dotikom zaslona.
    • Ko je možnost [Focus Mode] nastavljena na [Manual Focus], je ob dvojnem dotiku zaslona na voljo povečava ostrenja.

Opomba

  • Funkcija za ostrenje na dotik v naslednjih primerih ni na voljo:
    • če je možnost [Focus Mode] nastavljena na [Manual Focus],
    • pri uporabi digitalnega zooma,
    • Pri uporabi LA-EA4