Uporaba bliskavice (naprodaj posebej)

V temnih okoljih uporabite bliskavico, da med fotografiranjem osvetlite objekt. Bliskavico uporabite tudi za preprečevanje tresenja fotoaparata.

Za podrobnosti o bliskavici si oglejte priročnik za uporabo bliskavice.
 1. Na izdelek namestite bliskavico (naprodaj posebej).

 2. Fotografirajte po tem, ko vključite povsem napolnjeno bliskavico.
  (ikona polnjenja bliskavice) utripa: polnjenje je v teku
  (ikona polnjenja bliskavice) sveti:polnjenje je končano
  • Razpoložljivi načini bliskavice so odvisni od načina in funkcije fotografiranja.

Opomba

 • Svetloba bliskavice bo morda ovirana, če imate nameščeno senčilo objektiva, in spodnji del posnetka bo morda osenčen. Odstranite senčilo objektiva.
 • Med uporabo bliskavice stojte vsaj 1 m stran od subjekta.
 • Med snemanjem filmov bliskavice ni mogoče uporabljati. (Uporabite lahko lučko LED, ko uporabljate bliskavico (naprodaj posebej) z lučko LED.)
 • Preden dodatno opremo, kot je bliskavica, priključite na nastavek Multi Interface ali jo odstranite iz njega, najprej izklopite izdelek. Ko pritrdite dodatno opremo, mora biti ta varno pritrjena na izdelek.
 • Ne uporabljajte priključka za dodatno opremo skupaj z bliskavico, ki je na voljo v trgovinah in uporablja napetost 250 V ali več oziroma je njena polarnost nasprotna polarnosti fotoaparata. V nasprotnem primeru lahko povzročite okvaro.
 • Ko fotografirate z bliskavico in je zoom nastavljen na W, se lahko na zaslonu prikaže senca objektiva, kar je odvisno od pogojev snemanja. V tem primeru fotografirajte stran od objekta ali nastavite zoom na T in ponovite fotografiranje z bliskavico.
 • Koti posnetka so lahko zasenčeni, kar je odvisno od objektiva.
 • Za podrobnosti o dodatni opremi, združljivi z večvmesniškim nastavkom, obiščite spletno mesto Sony ali se obrnite na prodajalca izdelkov Sony ali lokalnega pooblaščenega serviserja izdelkov Sony.