Marker Settings (film)

S to funkcijo nastavite prikaz označevalnikov med snemanjem filmov.

  1. MENU(Camera Settings2) → [Marker Settings] → želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

Center:
Nastavite lahko, ali se središčni označevalnik prikaže na sredini zaslona za snemanje.
[Off]/[On]
Aspect:
S to možnostjo nastavite prikaz razmerja označevalnikov.
[Off]/[4:3]/[13:9]/[14:9]/[15:9]/[1.66:1]/[1.85:1]/[2.35:1]
Safety Zone:
S to možnostjo nastavite prikaz varnega območja. To je običajen razpon, ki ga lahko sprejme standardni televizor.
[Off]/[80%]/[90%]
Guideframe:
S tem določite, ali se prikaže vodilni okvir. Preverite lahko, ali je objekt vodoraven ali navpičen s tlemi.
[Off]/[On]

Namig

  • Hkrati lahko prikažete več označevalnikov.
  • Če želite ustvariti uravnoteženo kompozicijo, umestite objekt v sredino vodilnega okvira [Guideframe].