File/Folder Settings (fotografija)

S to funkcijo nastavite imena datotek za fotografije, ki jih boste posneli, in določite mape za shranjevanje posnetih fotografij.

  1. MENU → (Setup) → [File/Folder Settings] → želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

File Number:
Nastavite lahko, kako se fotografijam dodeljujejo številke.
[Series]: Številk datotek ne ponastavi za vsako mapo.
[Reset]: Številke datotek ponastavi za vsako mapo.
Set File Name:
Določite lahko prve tri znake imena datotek.
Folder Name:
Nastavite lahko način, na katerega so dodeljena imena map.
[Standard Form]: Mape so poimenovane kot "številka mape + MSDCF".
Primer: 100MSDCF
[Date Form]: Mape so poimenovane kot "številka mape + Y (zadnja števka leta)/MM/DD".
Primer: 10000405 (številka mape: 100; datum: 04/05/2020)

Opomba

  • Za možnost [Set File Name] lahko uporabite le velike črke, številke in podčrtaj. Podčrtaja ni mogoče uporabiti za prvi znak.
  • Trije znaki, navedeni za možnost [Set File Name], se uporabijo le za datoteke, posnete po izvedbi nastavitev.