Dodelitev nastavitev fotografiranja tipki po meri (Reg. Custom Shoot Set)

Nastavitve zajemanja (kot so osvetlitev, nastavitev ostrenja, način fotografiranja ipd.) lahko vnaprej dodelite nastavljivi tipki in jih začasno prikličete tako, da držite tipko pritisnjeno. Enostavno pritisnite nastavljivo tipko za hitro preklapljanje nastavitev in jo sprostite za vrnitev v izvirne nastavitve. Ta funkcija je uporabna med snemanjem aktivnih športnih prizorov.

 1. MENU (Camera Settings1) → [Reg. Custom Shoot Set] → Izberite registrsko številko od [Recall Custom hold 1] do [Recall Custom hold 3].
  Prikazal se bo zaslon z nastavitvami za izbrano številko.
 2. Z zgornjim/spodnjim/levim/desnim delom izbirnega kolesca potrdite potrditvena polja za funkcije, ki jih želite priklicati z eno od registrskih številk, in pritisnite središče kolesca za potrditev vsakega polja.
  Oznaka (kljukica) se bo prikazala v poljih za funkcije.
  • Za preklic izbire znova pritisnite središče.
 3. Izberite funkcijo, ki jo želite prilagoditi, z uporabo zgornjega/spodnjega/levega/desnega dela izbirnega kolesca in pritisnite središče za želeno nastavitev funkcije.
  • Izberite možnost [Import Current Setting], če želite dodeliti trenutne nastavitve fotoaparata izbrani registrski številki.
 4. Izberite možnost [Register].

Elementi, ki jih lahko registrirate

 • Registrirate lahko različne funkcije za snemanje. Elementi, ki jih lahko dejansko registrirate, so prikazani v meniju fotoaparata.
 • Exposure
 • Nastavitev ostrenja
 • Način fotografiranja (ki ni samosprožilec)

Preklic registriranih nastavitev

 1. MENU (Camera Settings2) → [Custom Key] → Izberite želeno tipko in nato izberite eno od registrskih številk od [Recall Custom hold 1] do [Recall Custom hold 3].
 2. Na zaslonu za zajemanje pritisnite sprožilo, medtem ko držite pritisnjeno tipko, ki ste ji dodelili eno od registrskih številk.
  Registrirane nastavitve se aktivirajo, ko držite pritisnjeno nastavljivo tipko.

Namig

 • Nastavitve za možnost [Reg. Custom Shoot Set] lahko po dodelitvi ene od registrskih številk nastavljivi tipki spremenite s funkcijo [Custom Key].

Opomba

 • Registrske številke od [Recall Custom hold 1] do [Recall Custom hold 3] so na voljo samo v načinu zajemanja P/A/S/M.
 • Aktivacija registriranih nastavitev je odvisna od nameščenega objektiva in stanja fotoaparata v času priklica registrirane nastavitve.