Predvajanje slik z diaprojekcijo (Slide Show)

Samodejno neprekinjeno predvaja slike.

  1. MENU(Playback) → [Slide Show] → želena nastavitev.
  2. Izberite [Enter].

Podrobnosti elementov menija

Repeat:
Če izberete [On], se slike predvajajo v neprekinjeni zanki. Če izberete [Off], izdelek zapre diaprojekcijo po enkratnem predvajanju vseh slik.
Interval:
Izberete lahko interval za prikaz slik med [1 Sec], [3 Sec], [5 Sec], [10 Sec] ali [30 Sec].

Prekinitev diaprojekcije med predvajanjem

Če želite zapreti diaprojekcijo, pritisnite gumb MENU. Diaprojekcije ni mogoče začasno zaustaviti.

Namig

  • Če pritisnete desni/levi del izbirnega kolesca, lahko v načinu predvajanja prikažete naslednjo/prejšnjo sliko.
  • Diaprojekcijo lahko zaženete samo, če je možnost [View Mode] nastavljena na [Date View] ali [Folder View(Still)].