Licenca

Opombe glede licence

Temu izdelku je priložena programska oprema, ki se uporablja na podlagi licenčnih pogodb z lastniki te programske opreme. Na podlagi zahtev lastnikov avtorskih pravic za to programsko opremo smo vas obvezani obvestiti o naslednjem. Licence (v angleščini) so shranjene v notranjem pomnilniku izdelka. Vzpostavite povezavo za količinsko shranjevanje med izdelkom in računalnikom za branje licenc v mapi »PMHOME« – »LICENSE«. Ob tem upoštevajte, da izdelki Android morda ne bodo mogli dostopati do mape "PMHOME" - "LICENSE" v tem izdelku. V tem primeru se lahko v izdelku Android prikaže sporočilo, kot je "nepodprt USB-pogon Sony". Če želite prebrati licence, je zato priporočeno, da uporabite napravo, ki nima operacijskega sistema Android.

TA IZDELEK JE LICENCIRAN V OKVIRU LICENCE PORTFELJA ZA PATENT AVC ZA OSEBNO UPORABO POTROŠNIKA ALI DRUGE UPORABE, PRI KATERIH POTROŠNIK NE PREJME FINANČNEGA NADOMESTILA ZA

(i) KODIRANJE VIDEO VSEBIN V SKLADU S STANDARDOM AVC (»AVC VIDEO«)

IN/ALI

(ii) ODKODIRANJE VIDEO VSEBIN AVC, KI JIH JE POTROŠNIK KODIRAL V OKVIRU OSEBNE DEJAVNOSTI IN/ALI PRIDOBIL OD PONUDNIKA VIDEO VSEBIN Z LICENCO ZA DISTRIBUCIJO VIDEO VSEBIN AVC.

LICENCA SE NE DODELJUJE IN NI NAMENJENA ZA KAKRŠNO KOLI DRUGO UPORABO. DODATNE INFORMACIJE, VKLJUČNO Z INFORMACIJAMI GLEDE UPORABE V REKLAMNE, INTERNE IN KOMERCIALNE NAMENE IN GLEDE PRIDOBITVE LICENC, SO NA VOLJO PRI DRUŽBI MPEG LA, LLC.

GLEJTE HTTPS://WWW.MPEGLA.COM

O programski opremi, uporabljeni na podlagi licence GNU GPL/LGPL

Izdelek vključuje programsko opremo, za katero veljajo določila licence GNU General Public License (v nadaljevanju GPL) ali GNU Lesser General Public License (v nadaljevanju LGPL).
Licenci določata, da imajo uporabniki pravico do dostopa, spreminjanja in nadaljnje distribucije izvorne kode zgoraj omenjene programske opreme, in sicer v skladu s pogoji ustrezne licence GPL/LGPL.
Izvorna koda je na voljo v spletu.
Prenesete jo lahko s spodnjega spletnega naslova.
https://oss.sony.net/Products/Linux/
Želimo, da se v zvezi z vsebino izvorne kode ne obračate na nas.