Write Serial Number

S to funkcijo med fotografiranjem zapisujete serijsko številko fotoaparata v podatke EXIF.

  1. MENU (Setup) → [Write Serial Number] → želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

On:
S to funkcijo zapišete serijsko številko fotoaparata v podatke EXIF.
Off:
Ne zapiše serijske številke fotoaparata v podatke EXIF za sliko.