Security(IPsec)

Šifrira podatke, kadar fotoaparat in računalnik komunicirata prek povezave Wi-Fi.

 1. MENU(Network) → [Security(IPsec)] → želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

IPsec ([On]/[Off]):
Nastavi, ali je funkcija [Security(IPsec)] uporabljena ali ne.
Dest. IP address:
Nastavi naslov IP naprave, ki jo želite povezati s funkcijo [Security(IPsec)].
Shared Key:
Nastavi ključ v skupni rabi, ki ga uporablja funkcija [Security(IPsec)].

Opomba

 • Za ključ [Shared Key] uporabite med osem in 20 alfanumeričnih znakov ali simbolov.
 • Če želite uporabljati komunikacijo IPsec, mora biti naprava, ki jo želite povezati, združljiva s standardom IPsec.
  Odvisno od naprave, komunikacija morda ne bo mogoča ali pa bo njena hitrost lahko nizka.
 • Na tem fotoaparatu IPsec deluje samo v načinu prenosa in uporablja IKEv2.
  Algoritem je AES s 128-bitnimi ključi v načinu CBC/Diffie-Hellman 3072-bitni skupini modp/PRF-HMAC-SHA-256/HMAC-SHA-384-192.
  Preverjanje pristnosti poteče po 24 urah.
 • Šifrirane komunikacije so mogoče samo s pravilno konfiguriranimi napravami. Komunikacije z drugimi napravami niso šifrirane.
 • Glede podrobnosti o konfiguraciji IPsec se posvetujte s skrbnikom omrežja za vašo napravo.