Uporaba elementov MENU

Nastavitve, povezane z vsemi postopki s fotoaparatom, kot so fotografiranje, predvajanje in način delovanja, lahko spremenite. V možnosti MENU lahko tudi izbirate funkcije fotoaparata.

 1. Pritisnite gumb MENU, da prikažete zaslon menija.

 2. S pritiskanjem zgornje/spodnje/leve/desne strani izbirnega kolesca ali z njegovim vrtenjem izberite nastavitev, ki jo želite spremeniti, in nato pritisnite na sredo izbirnega kolesca.
  • Izberite zavihek MENU (A) na vrhu zaslona in pritisnite levi/desni del izbirnega kolesca, da se pomaknete na drug zavihek.
  • Na naslednji zavihek MENU se lahko pomaknete tako, da pritisnete gumb Fn.
  • S pritiskom gumba MENU se lahko pomaknete nazaj na prejšnji zaslon.

   Ilustracija s prikazom lokacije zavihka MENI

 3. Izberite želeno vrednost nastavitve in pritisnite središče izbirnega kolesca, da potrdite izbiro.

Namig

 • Menijski zaslon lahko prikažete tako, da funkcijo [MENU] dodelite tipki po meri, in sicer tako, da najprej uporabite [Custom Key] ali [Custom Key], nato pa pritisnete želeno tipko.