Add Item

Želene elemente menija lahko registrirate v meni (My Menu) v možnosti MENU.

  1. MENU (My Menu) → [Add Item].
  2. Z zgornjim/spodnjim/levim/desnim delom izbirnega kolesca izberite element, ki ga želite dodati meniju (My Menu).
  3. Z zgornjim/spodnjim/levim/desnim delom izbirnega kolesca izberite destinacijo.

Namig

  • V meni (My Menu) lahko dodate do 30 elementov.

Opomba

  • Spodaj navedenih elementov ne morete dodati v meni (My Menu).
    • Vseh elementov iz možnosti MENU (Playback)