Viewfinder Bright.

Ko uporabljate iskalo, ta izdelek prilagodi svetlost iskala v skladu z okolico.

  1. MENU(Setup) → [Viewfinder Bright.] → želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

Auto:
Samodejno prilagodi svetlost.
Manual:
Izbere svetlost iskala v razponu od –2 do +2.

Opomba

  • Ko je možnost [Finder Frame Rate] nastavljena na [High], možnosti [Viewfinder Bright.] ni mogoče nastaviti na [Auto]. Možnost [Viewfinder Bright.] lahko nastavite le na [Manual].