AF Tracking Sens. (fotografija)

Občutljivost sledenja s samodejnim ostrenjem lahko izberete, ko subjekt v načinu fotografiranja ni izostren.

  1. MENU (Camera Settings1) → [AF Tracking Sens.] → želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

5 (Responsive) / 4 / 3 (Standard) / 2 / 1 (Locked on):
Izberite možnost [5 (Responsive)] za odzivno ostrenje subjektov na različnih razdaljah.
Izberite možnost [1 (Locked on)] za ohranjanje izostritve določenega subjekta, medtem ko se pred njim premikajo drugi predmeti.