S&Q Settings

Posnamete lahko trenutek, ki ga ni mogoče videti s prostim očesom (snemanje počasnih posnetkov), ali pa dolgotrajnejši pojav, ki ga stisnete v videoposnetek (snemanje hitrih posnetkov). Posnamete lahko na primer intenzivni športni prizor ali ptico v trenutku vzleta, cvetlico, ki odpre cvet, in mimobežeče oblake na zvezdnatem nebu.
Film bo posnet v obliki zapisa XAVC S HD. Zvok ne bo posnet.

 1. Gumb za izbiro načina nastavite na (S&Q Motion).
 2. Izberite MENU → (Camera Settings2) → [Exposure Mode] → in izberite želeno nastavitev počasnih/hitrih posnetkov ( Program Auto, Aperture Priority, Shutter Priority ali Manual Exposure).
 3. Izberite MENU →(Camera Settings2) → [S&Q Settings] in izberite želene nastavitve za [Record Setting] in [Frame Rate].
 4. Za začetek snemanja pritisnite gumb MOVIE (film).
  • Če želite zaustaviti snemanje, znova pritisnite gumb MOVIE.

Podrobnosti elementov menija

Record Setting:
Izbere hitrost sličic v filmu.
Frame Rate:
Izbere hitrost sličic med zajemanjem.

Hitrost predvajanja

Hitrost predvajanja se razlikuje glede na dodeljene možnosti [Record Setting] in [Frame Rate].

Ko je možnost [NTSC/PAL Selector] nastavljena na NTSC

Frame Rate Record Setting: 24p Record Setting: 30p Record Setting: 60p
120fps 5-krat počasneje 4-krat počasneje -
60fps 2,5-krat počasneje 2-krat počasneje Običajna hitrost predvajanja
30fps 1,25-krat počasneje Običajna hitrost predvajanja 2-krat hitreje
15fps 1,6-krat hitreje 2-krat hitreje 4-krat hitreje
8fps 3-krat hitreje 3,75-krat hitreje 7,5-krat hitreje
4fps 6-krat hitreje 7,5-krat hitreje 15-krat hitreje
2fps 12-krat hitreje 15-krat hitreje 30-krat hitreje
1fps 24-krat hitreje 30-krat hitreje 60-krat hitreje

Samo ko je možnost [NTSC/PAL Selector] nastavljena na PAL.

Frame Rate Record Setting
25p 50p
100fps 4-krat počasneje -
50fps 2-krat počasneje Običajna hitrost predvajanja
25fps Običajna hitrost predvajanja 2-krat hitreje
12fps 2,08-krat hitreje 4,16-krat hitreje
6fps 4,16-krat hitreje 8,3-krat hitreje
3fps 8,3-krat hitreje 16,6-krat hitreje
2fps 12,5-krat hitreje 25-krat hitreje
1fps 25-krat hitreje 50-krat hitreje
 • Ko je možnost [Frame Rate] nastavljena na [120fps]/[100fps], ne morete nastaviti možnosti [Record Setting] na [60p]/[50p].

Namig

 • Za oceno časa snemanja glejte »Čas snemanja filmov.«
 • Bitna hitrost posnetega filma se razlikuje glede na nastavitve za možnosti [Frame Rate] in [Record Setting].

Opomba

 • Pri snemanju počasnih posnetkov je hitrost zaklopa višja in morda ne boste mogli doseči ustrezne osvetlitve. V tem primeru znižajte vrednost zaslonke ali nastavite višjo občutljivost ISO.
 • Med snemanjem počasnih/hitrih posnetkov naslednje funkcije niso na voljo.
  • [TC Run] v meniju [TC/UB Settings]
  • [TC Output] v meniju [HDMI Settings]
  • [4K Output Select]