Focus Area

Izbiranje območja ostrenja. Uporabite to funkcijo, ko je v načinu samodejnega ostrenja težko pravilno izostriti.

 1. MENU (Camera Settings1) → [Focus Area] → želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

Wide :
Samodejno izostri objekt, ki pokriva celoten obseg zaslona. Ko v načinu fotografiranja pritisnete sprožilo do polovice, se okrog izostrenega območja prikaže zeleni okvir.
Zone :
Na zaslonu izberite območje, ki ga želite izostriti, in izdelek bo samodejno izbral območje ostrenja.
Center :
Samodejno izostri objekt v središču slike. Uporabite skupaj s funkcijo za zaklep ostrenja, da ustvarite želeno kompozicijo.
Flexible Spot :
Omogoča premik okvirja za ostrenje do želene točke na zaslonu in izostritev izjemno majhnega objekta v ozkem območju.
Expand Flexible Spot :
Če izdelek ne more izostriti ene same izbrane točke, za izostritev uporabi točke za ostrenje okrog prilagodljivega mesta kot drugo prednostno območje.
Tracking:
ko držite sprožilo pritisnjeno do polovice, izdelek sledi objektu znotraj izbranega območja samodejnega ostrenja. Ta nastavitev je na voljo le, ko je način ostrenja nastavljen na možnost [Continuous AF]. Kazalko pomaknite k možnosti [Tracking] na zaslonu z nastavitvami [Focus Area] in s pritiskanjem levega/desnega dela izbirnega kolesca prilagodite želeno območje za začetek sledenja motivu. Območje za začetek sledenja lahko premaknete na želeno točko tudi tako, da območje določite kot področje, prilagodljivo točko ali razširljivo prilagodljivo točko.


Primeri prikazanega okvirja za ostrenje

Okvirji za ostrenje se razlikujejo na naslednji način.


Pri ostrenju večjega območja

Primer okvirja ostrenja pri ostrenju večjega območja

Pri ostrenju manjšega območja

Primer okvirja ostrenja pri ostrenju manjšega območja

 • Ko je možnost [Focus Area] nastavljena na [Wide] ali [Zone], se okvir za ostrenje lahko preklopi med načinom »When focusing on a larger area« in »When focusing on a smaller area«, odvisno od subjekta ali situacije.
 • Če namestite objektiv A-mount z adapterjem z nastavkom (LA-EA3 ali LA-EA5) (naprodaj posebej), se lahko prikaže okvir za ostrenje »When focusing on a smaller area«.

Samodejno doseženo ostrenje na podlagi celotnega razpona zaslona

Primer okvirja ostrenja, ko je izostritev dosežena samodejno na podlagi celotne površine zaslona.

 • Če uporabljate funkcijo zooma, ki ni optični zoom, je nastavitev [Focus Area] onemogočena in okvir področja ostrenja je označen s pikčasto črto. AF deluje prednostno v središčnem območju in okoli njega.


Premikanje območja ostrenja

 • Ko je možnost [Focus Area] nastavljena na [Zone], [Flexible Spot] ali [Expand Flexible Spot] in če pritisnete gumb, ki mu je dodeljen način [Focus Standard], lahko fotografirate s premikanjem okvirja za ostrenje, ki ga prestavljate z zgornjim/spodnjim/levim/desnim delom izbirnega kolesca. Če želite vrniti okvir za ostrenje v središče zaslona, pritisnite gumb (Brisanje), medtem ko premikate okvir. Če želite nastavitve zajemanja spremeniti z izbirnim kolescem, pritisnite gumb, ki mu je dodeljena funkcija [Focus Standard].
 • Okvir za ostrenje lahko hitro premikate z dotikanjem in vlečenjem po zaslonu. Možnost [Touch Operation] nastavite na [On], možnost [Func. of Touch Operation] pa predhodno nastavite na [Touch Focus].


Če želite začasno slediti objektu (Tracking On/Tracking On + AF On)

Nastavitev načina ostrenja [Focus Mode] lahko začasno spremenite na [Continuous AF] in nastavitev območja ostrenja [Focus Area] na [Tracking]. To storite tako, da pridržite prilagodljivi gumb, kateremu ste pred tem dodelili funkcijo [Tracking On] ali [Tracking On + AF On]. Nastavitev območja ostrenja [Focus Area] preden ste aktivirali možnost [Tracking On] ali [Tracking On + AF On], se bo preklopila na ekvivalentno nastavitev [Tracking].

Primer:

Območje ostrenja [Focus Area] pred aktivirano možnostjo [Tracking On]/[Tracking On + AF On] Območje ostrenja [Focus Area], medtem ko je aktivna možnost [Tracking On]/[Tracking On + AF On]
[Wide] [Tracking: Wide]
[Flexible Spot: S] [Tracking: Flexible Spot S]
[Expand Flexible Spot] [Tracking: Expand Flexible Spot]
 • Ta funkcija je na voljo, ko je funkcija [Focus Mode] nastavljena na [Single-shot AF], [Automatic AF], [Continuous AF] ali [DMF].

Opomba

 • Nastavitev [Focus Area] je v spodnjih primerih zaklenjena na možnost [Wide]:
  • [Intelligent Auto]
 • Območje ostrenja morda ne bo osvetljeno med neprekinjenim fotografiranjem ali če sprožilo takoj pritisnete povsem navzdol.
 • Ko je kolesce za izbiro načina nastavljeno na (Movie) ali (S&Q Motion) ali med snemanjem videoposnetka, pri [Focus Area] ni mogoče izbrati možnosti [Tracking].
 • Funkcij, dodeljenih izbirnemu kolescu ali gumbu C ne morete izvesti med premikanjem okvirja za ostrenje.