Predvajanje slik na zaslonu s kazalom slik (Image Index)

V načinu predvajanja lahko hkrati prikažete več slik.

  1. Med predvajanjem slike pritisnite gumb (Image Index).
  2. Izberite sliko s pritiskom zgornjega/spodnjega/desnega/levega dela izbirnega kolesca ali z obračanjem izbirnega kolesca.

Spreminjanje števila prikazanih slik

MENU(Playback) → [Image Index] → želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

9 Images/25 Images


Vrnitev v način predvajanja ene slike

Izberite želeno sliko in pritisnite središče izbirnega kolesca.

Hiter prikaz izbrane slike

Z izbirnim kolescem izberite črtico na levi strani zaslona z oznako slike in pritisnite zgornji/spodnji del izbirnega kolesca. Med izbiranjem črtice lahko prikažete zaslon koledarja ali zaslon za izbiro mape, tako da pritisnete središče izbirnega kolesca. Način pogleda lahko spremenite tudi z izbiro ustrezne ikone.