Delete Page

Vse elemente menija, dodane na stran v meniju (My Menu) v možnosti MENU, lahko izbrišete.

  1. MENU (My Menu) → [Delete Page].
  2. Z zgornjim/spodnjim/levim/desnim delom izbirnega kolesca izberite stran, ki jo želite izbrisati, in nato pritisnite središče izbirnega kolesca, da elemente izbrišete.