Display Media Info.

Prikaže snemalni čas filmov za vstavljeno pomnilniško kartico. Prav tako prikaže število fotografij, ki jih je mogoče posneti, za vstavljeno pomnilniško kartico.

  1. MENU (Setup) → [Display Media Info.].