Snemanje proxy

S to funkcijo nastavite, ali želite sočasno s snemanjem videoposnetkov snemati tudi videoposnetke proxy z nizko bitno hitrostjo. Ker so filmi proxy majhni po velikosti, so primerni za prenašanje v pametne telefone ali nalaganje na spletna mesta.

  1. MENU → (Camera Settings2) → [Proxy Recording] → želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

On:
filmi proxy se samodejno posnamejo.
Off :
filmi proxy se ne posnamejo.

Namig

  • filmi proxy so posneti v formatu XAVC S HD (1280 × 720) pri 9 Mb/s. Hitrost sličic filma proxy je enaka kot pri izvirnem filmu.
  • Filmi proxy se ne prikazujejo na zaslonu za predvajanje (na zaslonu za predvajanje posameznih slik ali na zaslonu s kazalom slik). Ikona Oznaka (Proxy) je prikazana prek videoposnetkov, za katere je bil sočasno posnet tudi videoposnetek proxy.

Opomba

  • Filmov proxy ni mogoče predvajati na tem fotoaparatu.
  • Snemanje proxy ni na voljo v teh primerih.
    • Ko je možnost [File Format] nastavljena na [XAVC S HD] in možnost [Record Setting] na [120p]/[100p]
  • Izbris/zaščita filmov, ki imajo filme proxy, izbriše/zaščiti tako izvirne filme kot tudi filme proxy. Izbris/zaščita le izvirnih filmov ali filmov proxy ni mogoča.
  • Filmov ni mogoče urejati s tem fotoaparatom.