Priporočeno računalniško okolje

Zahtevano konfiguracijo računalnika za uporabo programske opreme lahko preverite na naslednjem spletnem naslovu:
https://www.sony.net/pcenv/