Zoom Setting

Izberete lahko nastavitev zooma fotoaparata.

  1. MENU(Camera Settings2) → [Zoom Setting] → želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

Optical zoom only:
omeji razpon zooma na optični zoom. Funkcijo pametnega zooma lahko uporabljate, če nastavite [JPEG Image Size] na [M] ali [S].
ClearImage Zoom :
to nastavitev izberite, če želite uporabljati zoom za jasno sliko. Tudi če razpon zooma presega optični zoom, izdelek slike poveča slikovnim postopkom z manjšo mero poslabšanja kakovosti.
Digital Zoom:
če je razpon zooma za jasno sliko presežen, fotoaparat poveča slike do največje velikosti. V tem primeru se bo kakovost slik zmanjšala.

Opomba

  • Če želite povečati slike znotraj razpona, pri čemer se kakovost slike ne zmanjša bistveno, nastavite [Optical zoom only].