Upravljanje fotoaparata z napravo iPhone ali iPad (SSID)

Fotoaparat lahko upravljate z napravo iPhone ali iPad, tako da napravo iPhone ali iPad povežete s fotoaparatom z uporabo imena SSID in gesla.
Poskrbite, da je možnost [Ctrl w/ Smartphone] nastavljena na [On], tako da izberete MENU(Network) → [Ctrl w/ Smartphone].

 1. MENU(Network) → [Ctrl w/ Smartphone][Connection].
  Koda QR je prikazana na zaslonu tega izdelka.
 2. Pritisnite gumb (brisanje) na tem izdelku.
  Ime SSID in geslo tega izdelka sta prikazana na zaslonu tega izdelka.

 3. Launch Imaging Edge Mobile on your iPhone or iPad, and select [Connect with a new camera][Connect using the camera SSID/password].
 4. Vnesite geslo, ki je prikazano na izdelku.
  Naprava iPhone ali iPad je povezana z izdelkom.
  • Zdaj lahko slike snemate na daljavo ter hkrati preverjate kompozicijo slike na zaslonu naprave iPhone ali iPad.

Opomba

 • Lahko pride do motenj radijskih valovanj, saj povezave omrežij Bluetooth in Wi-Fi (2,4 GHz) uporabljajo enako valovno dolžino. Če je povezava Wi-Fi nestabilna, jo morda lahko izboljšate tako, da izklopite funkcijo Bluetooth v pametnem telefonu. Če boste to storili, funkcija povezave z informacijo o lokaciji ne bo na voljo.