Photo Capture

S to funkcijo posnamete izbrani prizor iz filma, ki ga želite shraniti kot fotografijo. Najprej posnemite film, nato začasno zaustavite film med predvajanjem, da zajamete odločilne trenutke, ki jih običajno ni mogoče zajeti pri fotografiranju, in jih shranite kot fotografije.

  1. Prikažite film, ki ga želite zajeti kot fotografijo.
  2. MENU (Playback) → [Photo Capture].
  3. Predvajajte film in ga začasno zaustavite.
  4. Poiščite želeni prizor s funkcijami počasnega pomikanja naprej, počasnega pomikanja nazaj, prikaza naslednje sličice in prikaza prejšnje sličice ter nato ustavite film.
  5. Za zajem izbranega prizora pritisnite (Photo Capture).
    Prizor se shrani kot fotografija.