Fotografiranje

 1. Izberite želeni način fotografiranja tako, da obrnete gumb za izbiro načina.

 2. Nastavite kot zaslona in pridržite fotoaparat. ali poglejte skozi iskalo in pridržite fotoaparat.
 3. Ko je nameščen objektiv z zoomom, povečate slike tako, da obračate obroč za zoom.
 4. Pritisnite sprožilo do polovice, da izostrite motiv.
  Ko je slika izostrena, se predvaja pisk in zasveti indikator ostrenja (kot na primer ).

 5. Pritisnite sprožilo do konca.

Za fotografiranje z zaklenjenim ostrenjem na želeni objekt (zaklep ostrenja)

Fotografira z zaklenjenim ostrenjem želenega objekta v načinu samodejnega ostrenja.

 1. MENU (Camera Settings1) → [Focus Mode][Single-shot AF] ali [Automatic AF].
 2. Objekt postavite znotraj območja AF in pritisnite sprožilo do polovice.

  Ostrenje je zaklenjeno.

  • Če imate težave pri ostrenju na želeni objekt, nastavite možnost [Focus Area] na [Center]ali [Flexible Spot].
 3. Sprožilo pritiskajte do polovice in objekt postavite v izvirni položaj, da znova sestavite posnetek.

 4. Pritisnite sprožilo do konca in fotografirajte.

Namig

 • Če izdelek ne more samodejno izostriti, indikator ostrenja utripa, vendar ni kratkega zvočnega signala. Spremenite posnetek ali nastavitev ostrenja. V načinu [Continuous AF] zasveti (indikator ostrenja), pisk, ki označuje doseženo izostritev pa se ne predvaja.

Opomba

 • Po fotografiranju se prikaže ikona, ki označuje, da se podatki zapisujejo. Dokler je ta ikona prikazana, ne odstranjujte pomnilniške kartice.
 • Ko se objekt premika, izostritve ne morete zakleniti, tudi če je možnost [Focus Mode] nastavljena na [Automatic AF].
 • Ko fotografirate pri višjih hitrostih zaklopa z nameščenim objektivom z veliko zaslonko, bo krog z neizostrenim območjem, ki nastane zaradi učinka zameglitve ozadja, morda izrezan zaradi mehanizma sprožila.
 • Ob uporabi objektiva drugega proizvajalca (vključno z objektivi Minolta/Konica-Minolta) morda ne bo dosežena pravilna osvetlitev ali pa bo svetlost morda neenakomerna.
 • Med fotografiranjem pri višjih hitrostih zaklopa je lahko svetlost slike neenakomerna, odvisno od okoliščin fotografiranja.