Exposure Set. Guide

S to funkcijo določite, ali se med spreminjanjem osvetlitve prikaže vodnik.

  1. MENU(Camera Settings2) → [Exposure Set. Guide] → želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

Off:
Ne prikaže vodnika.
On:
Prikaže vodnik.