Release w/o Lens

Nastavi, ali se lahko zaklop sprosti, kadar ni pritrjen noben objektiv.

  1. MENU(Camera Settings2) → [Release w/o Lens] → želena nastavitev.

Podrobnosti elementov menija

Enable:
Sprosti zaklop, ko ni pritrjen noben objektiv. Izberite možnost [Enable], kadar izdelek pritrjujete na astronomski teleskop itd.
Disable:
Ne sprosti zaklopa, ko ni pritrjen noben objektiv.

Opomba

  • Kadar uporabljate objektive brez stika, kot je objektiv astronomskega teleskopa, ni mogoče pravilno meriti. V takšnih primerih osvetlitev prilagodite ročno, in sicer tako, da jo preverite na posneti sliki.